Mikä muuttuu, kun Keskusta saa vaaleissa kansalta valtakirjan

- Hajauttamisesta tulee kilpailuetu

- Byrokratiaa puretaan

- Suositaan kokeiluja

- Johtajuus paranee

TAPION TEESIT

       - jokaiselle nuorelle annettava mahdollisuus työllistyä

       - asennemuutos vanhusten hoitoon, on oltava ihminen ihmiselle

       - omaishoidontuki "perustulon" tasolle

       - työelämän joustoilla laatua perhe-elämään

       - Satakunnan alemman tieverkon peruskorjaus käyntiin

       - biotaloudesta ja digitalisaatiosta Satakunnan kilpailuvaltti

Katso vaaliesitteeni täältä

Kevään 2015 eduskuntavaaleissa on kysymys arvoista. Tapiolle tärkeitä arvoja ovat

- vastuullisuus ja vapaus

- yhteisöllisyys ja välittäminen

- tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

- ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus

- kestävä luontosuhde

- paikallisuus

- sivistys

 

img_4693-22.jpg