Kirjoituksia ja puheita

Porin tilinpäätös 2014

Maanantai 15.6.2015 klo 22:08 - Tapio Huhtanen

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut,

Vuosi 2014 oli Porin kaupungissa perinteinen. Velkaantuminen jatkui, konsernin lainamäärä asukasta kohti kasvoi, kassavirta puhutti jne. Tilinpäätös ja siihen liittyvä tarkastuskertomus kertovat lukuina ja teksteinä onnistumisen tai epäonnistumisen.

Vuoden 2014 aikana sekä viranhaltijoiden kuin myös luottamushenkilöiden ajasta merkittävä aika kului selvityksessä olleeseen kuntauudistukseen sekä sen rinnalla SOTE valmisteluihin. Kuten tiedämme, niin uudistukset kariutuivat. Tehdyt selvitykset ovat kuitenkin antaneet runsaasti tietoa kokonaistilanteesta. Uudistuksia on nyt vietävä eteenpäin uudessa tahdissa ja toivottavaa on, että erityisesti SOTE ratkaisu saadaan maaliin mahdollisimman nopeasti. Vuoden 2014 aikana kuntakentässä tapahtui Lavian liittäminen Porin kaupunkiin. Vielä kerran Lavialaiset – tervetuloa Poriin. Käsittelen Keskustan ryhmäpuheenvuorossa kolmea kokonaisuutta. Talous, johtaminen ja elinkeinopolitiikka.

Talouteen liittyi merkittävä valtionosuusuudistus. Tulevina vuosina tuskin on nähtävissä merkittävää muutosta – ainakaan kasvua – valtionosuuksiin. Verotulojen osalta v 2014 ollut noin 1 miljoonan € kasvu toivottavasti ei jää väliaikaiseksi. Erityisesti tuloverojen määrän tulee kasvaa. Verotulojen määrä on suoraan verrannollinen työllisyyteen.

On hälyttävää, että lainakanta kuntalaista kohti on edelleen suuri, ollen nyt asukasta kohti 2774 euroa, laskua vuoteen 2013 noin 50 euroa. Lainakanta kokonaisuutena pieneni noin 5 miljoonaa. Mutta samalla koko kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi yli 10 milj €. Asukasta kohden konsernilainaa on noin 5100 €. Toisin sanoen katoaako taloutemme hallinta ja vaikuttaminen erilaisten yhtiöiden ja liikelaitosten tilinpäätöksiin. Tästä asiasta myös tarkastuslautakunta toteaa, että tytäryhteisöjen määrän vähentämiseksi tulee laatia suunnitelma.

Yksi merkittävä talouteen vaikuttava tekijä on työttömyys. Noin 15 % työttömyys on työttömälle lähipiireineen inhimillinen kärsimys, mutta kaupungille myös taloudellisesti raskas taakka. Sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen tarve kasvaa. Samalla työllisyyden hoidosta syntyvät kulut ovat merkittävät. Muun muassa niin sanotut KELA sakkomaksut olivat v 2014 Porin osalta yli 3 miljoonaa euroa, eli noin 0,25 veroprosenttiyksikön verran.

Vuoden 2014 aikana Porin elinkeinotoimea terävöitettiin valtuustosopimuksessa esitetyllä tavalla. Tavoite oli niin sanottu yhden luukun periaate. Onnistuttiinko tässä? Aina ei ole tuntunut onnistumiselta. On aiheellisesti kysyttävä, miksi Pori ei kye kilpailemaan esimerkiksi Ulvilan kaupungin kanssa yritysten sijoittumisesta. Onko kyse yritystoiminnan hinnasta vai saadusta palvelusta. Tämä asia tulee pikaisesti selvittää. Yhdellä luukullakin pitää olla yksiselitteiset ja vastuulliset kasvot.

 

Elinkeinopolitiikan tulevaisuuden kannalta Keskustan valtuustoryhmä yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen liiallisesta asiantuntijakeskeisyydestä ja virkamiesvetoisuudesta. Erityinen huomio tulee olla elinkeinopolitiikan, maankäytön ja kaavoituksen koordinoinnissa. Toisin sanoen Keskustan valtuustoryhmä mielestä kaupunkisuunnittelun, elinkeinotoinen rakennusluvista vastaavan ympäristötoimen on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä. Toimintoja on jopa yhdistettävä.

Kaupungin synkät talouden tunnusluvut pakottavat kysymään ja kyseenalaistamaan ainakin seuraavat asiat;

-          olemmeko pakotettuja säästämään itsemme hengiltä ja katkeaako kamelilta selkä kohtuuttoman taakan kasvaessa

-          kuluuko taloudestamme pääosa ”tulipalojen sammuttamiseen” ennaltaehkäisevän ja erityisesti etsivän toiminnan sijasta

-          onko joidenkin toimintojen ulkoistaminen nostanut kustannuksia

-          onko työllisyyden hoitoon suhtauduttu ylimielisesti ja voisiko hallintokuntia velvoittamaan voimakkaampaan talkooseen työllisyyden hoidossa

-          teemmekö ”karhunpalveluksen”, kun päätöksillä ohjataan säästöjä lasten ja nuorten toiminaan

-          tärkeimpänä asiana on nostettava esille kysymys siitä miten kaupunkia johdetaan? Vuodesta toiseen jatkunut velkaantumisen kasvu ja negatiivinen kassavirta edellyttävät nopeita ja välittömästi vaikuttavia toimenpiteitä – niin viranhaltijoilta kuin luottamushenkilöiltä

-          onko liikelaitoksen – Palveluliikelaitos – tuotettava voittoa. Voiton maksajana ovat muut hallintokunnat. Eikö kaupungin sisäisen liikelaitoksen tulos pitäisi olla 0. Tämä virhe on nyt korjattu v 2016 suunnittelussa

-          pitääkö Porissa siirtyä nopeutetulla aikataululla yhden kapupunginjohtajan malliin ja päätoimiseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja malliin

Arvoisa puheenjohtaja

Viime vuosina tilinpäätökseen liittyneissä puheenvuoroissa on tullut esille talouden tasapainotus ja sitoutuminen tiukkaan talouskuriin. Parin viime vuoden taloutta omalta osaltaan on ohjannut valtuustosopimus. Onko sopimukselle ollut merkitystä? Toivottavasti on.

Pelkkä valtuussopimus ei riitä, kaupungin johdossa tarvitaan vahvaa sitoutumista talouden suunnan muutokseen. Velka on aikanaan maksettava.

Vuoden 2014 osalta on positiivisena todettava budjettikurin pitäminen ja erityisesti isoimman hallintokunnan – perusturvan – kyky kehittää toimintaansa budjetin mukaiseksi. Syyttely terveydenhuoltoon liittyen oman ja ostopalvelujen kustannuksista on syytä lopettaa. On tehtävä kaupunkia ja sairaanhoitopiiriä palvelevaa yhteistyötä. Tuleva SOTE malli on otettava valmisteluun etupainoisesti ja kuntalaisen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarpeista lähtevänä.

Arvoisa puheenjohtaja

Kuten alussa totesin, niin vuosi oli perinteinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 sisältävät olennaisen kaupungin toiminnasta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on seikkaperäinen ja niissä nostetaan esille hyviä asioita, mutta erityisesti koko kaupungin toiminnassa kehitettäviä kohtia. Keskustan valtuustoryhmä on huolissaan kaupungin perusinfran korjausvelan kasvamisesta.

Suomen ja Porin kannalta hyvää on se, että Sipilän hallitus tekee päätöksiä. Ei jahkaile kuten edeltäjänsä.

Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014.

 

Valtuustoryhmän vpj

Tapio Huhtanen

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lainakanta, työttömyys, johtajuus

KANSA TARVITSEE JOHTAJAN

Keskiviikko 15.4.2015 klo 20:31 - Tapio Huhtanen

Suomen tasavallan presidentin valtaoikeuksia on karsittu merkittävästi. Joidenkin mielestä presidentin tehtävästä on tullut enemmänkin seremoniallinen. Kansa tarvitsee aina johtajan. Perustuslaki antaa pääministerille tärkeän roolin ”kansan johtajana”. Tätä asiaa on tarkoin pohdittava, kun mietitään kuka nykyisistä puolueiden puheenjohtajista olisi hyvä ”kansan johtaja”. Eli kenelle viime kädessä haluamme uskoa Suomen johtamisen.

 

Tänään päättyi 2011 valitun eduskunnan vaalikausi. Mieltä lämmittävää oli tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe. On syntynyt Kekkosen – Niinistön linja. Näin siitäkin huolimatta, että presidentin valtaoikeudet Kekkosen aikana olivat täysin erilaiset kuin tänään. Kekkosen kuuluisat ”myllykirjeet” olivat ajassaan sopivaa puuttumista ja ohjaamista niissä asioissa, jotka edellyttivät johtajan otetta. Kekkosen sanonta ”saatanan tunarit” elää ikuisesti. Ehkä nuo sanat eivät kuulu nykypäivän johtamistapoihin, mutta noilla kahdella sanalla on enemmän merkitystä kuin uskommekaan.

 

Presidentti Niinistön viestissä oli kaksi puolta. Ala-arvoinen arvosana Kataisen/Stubbin hallituksen johtamisesta ja toiminnasta. Tärkeämpi viesti oli valittavalle eduskunnalle ja hallitukselle. Viesti oli selkeä – pitää olla johtajuutta, johtajuutta ja johtajuutta. Oma tai puolueen etu ei voi olla kansakunnan edun edellä. On puhuttava kansan kieltä ja edustettava kansaa.

 

Arvostan Kekkosen aikaa suuresti. UKK:n viimeinen virkatehtävä oli kadettien ylentäminen luutnanteiksi ja nimittäminen upseerin virkaan 31.8.1981. Olin joukossa mukana.

 

Tapio Huhtanen

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kekkonen, Niinistö, johtajuus

EI AINA TARVITSE EPÄONNISTUA!

Torstai 19.2.2015 klo 21:38 - Tapio Huhtanen

EI AINA TARVITSE EPÄONNISTUA!

Keskustan eduskuntavaaliohjelmassa kannustetaan kokeilemaan ja hyväksytään myös epäonnistuminen. Ei aina tarvitse onnistua.

Otsikko ”ei aina tarvitse epäonnistua” syntyi oman kotikaupunkini Porin elinkeinopolitiikan harharetkien kautta. Tuntuu, että aina epäonnistutaan. Viime vuoden lopulla elinkeinoyhtiö PRIZZTECH:n toiminnan peukalointi ja siihen liittynyt jälkipyykki on yksi kummajaisuus. Nyt on todettu ison yrityksen tarjouspyyntöön liittyvä vastauksen myöhästyminen. Tai sitten kävelykadun kehittämisen antaminen asiantuntijaorganisaation käyttöön – asiasta käyty ”juupas eipäs” keskustelu ja sopimuksen spekulointi eivät anna hyvää kuvaa elinkeinotoiminnasta. Julkisen tahon ja yrityselämän välillä on oltava luottamus ja usko tulevaisuuteen.

Porissa tehtiin viime kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmien välillä valtuustosopimus. Yksi merkittävä tavoite oli elinkeinotoimen uudelleen järjestely. Kaupungin organisaatioon kehitettiin omaan elinkeinoyksikköä. Uskallan todeta, että pieleen meni. Ylläolevat seikat puoltavat näkemystäni.

Mistä oikeasti on kysymys? Oman taustani – noin 30 vuotta puolustusvoimien palveluksessa – mahdollisesti ohjaa joskus suoraviivaisia ajatuksiani. Ihmettelen sitä, että etsitään syyllisiä. Kysymys on siitä, että kuka on vastuussa asiasta. Organisaatio toimii matriisimaisesti, mutta aina joku henkilö on vastuussa ja kyseisen prosessin omistaja. Organisaatiotoimikunta pohtii Porin johtamisjärjestelmän uudistamista. Tässä tärkeässä työssä keskeistä on vastuunkanto ja luottamuksen palauttaminen ylimpien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, elinkeinoelämän ja kaupunkilaisten välille.

Kyse ei ole uuden oppimisen vaikeudesta vaan vanhan tavan ”poisoppimisesta”. On niin sanotusti kirveellä töitä. Toivotaan, että onnistutaan.

Tapio Huhtanen

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vastuu, johtajuus

Kolmas kerta toden sanoo - vai sanooko?

Sunnuntai 4.1.2015 klo 13:54 - Tapio Huhtanen

KOLMAS KERTA TODEN SANOO – VAI SANOOKO?

Noormarkun liittymisestä Poriin on viisi vuotta. Noormarkkulaisena on saanut ihmetellä porilaista päätöksentekokulttuuria. Erityisesti johtajuuden puute, poliittisen ohjauksen laajuus ja erikoinen ”omien” intressien ajaminen yhteisen edun ohitse on hämmentänyt ja kummastuttanut.

Ansaitseeko Pori ja sen ympärillä oleva Satakunta moista julkisuutta? Mielestäni ei ansaitse. Tarvitaan päätöksiä ja niiden toimeenpanoa. Tarvitaan johtajuutta. Poliittistakin ohjausta tarvitaan, mutta se ei saa olla omaa etua tavoittelevaa. Porin kokoisen kaupungin hallintoon riittää yksi kaupunginjohtaja. Yhden johtajan malli pitää vastuun jakamattomana. Samoin johtajuutta omaavan kaupunginjohtajan on helppo saavuttaa asema, jota arvostavat niin kaupungin organisaatio, poliittiset valtuustoryhmät, naapurit, yhteistyötahot ja erityisesti kaupunkilaiset. Nykyinen kolmen poliittisesti valitun kaupunginjohtajan malli on haudattava mahdollisimman nopeasti.

Tultuani noormarkkulaisena osaksi porilaista päätöksentekoa kummastelen edelleen monia asioita. Ensinnäkin, miksi asioita käsitellään julkisuudessa eikä asianmukaisesti ja virallisesti valmistellen. Toiseksi, miksi valtuusto ja hallitus ovat hyväksyneet nykyisen käytännön eivätkä ole ajoissa ohjanneet asioiden sujumista oikeaan suuntaan. Tässä on itselläkin peiliin katsomisen paikka ja sen kuuluisan ”tolkkutestin” käytön paikka. Kolmanneksi, kuluneen viiden vuoden aikana tämä on kolmas kerta, kun kaupunginjohtajan asemasta ja luottamuksesta käydään keskustelua – ja jälleen julkisuudessa. Eikö aiemmista kerroista ole otettu opiksi?

Odotan mielenkiinnolla seuraavaa siirtoa. Ja erityisesti sitä, kuka tekee aloitteen ja millaisen? Odotan kaupunginhallituksen kokoontumista ilman viranhaltijoita. Odotan päätöksiä. Kaupungin johtajuuteen liittyvät ongelmat eivät ole enää yhden puolueen asia. Asian vakavuus on niin sanottu valtuustotason asia.

Valitettavasti en tiedä kaikkea asiaan liittyvää ”kähmintää”. Tämä johtuu siitä, että toimintatapoihini ei kuulu istua iltaa saunanlauteilla poliittisista linjauksista sopien. Tästä olen saanut moitteita muilta ryhmiltä. Tapani eivät  tule muuttamaan.

Tapio Huhtanen

1 kommentti . Avainsanat: Pori, johtajuus