Kirjoituksia ja puheita

SOTE SATAKUNNAN MAHDOLLISUUS ? ONKO TÄHÄN ROHKEUTTA?

Torstai 5.3.2015 klo 7:51 - Tapio Huhtanen

SOTE- ratkaisun vieminen lopulliseen maaliin vie vielä vuosia. Oleellista on, että nykyinen eduskunta kykenee tekemään asiassa periaateratkaisun jatkotyöstä. Periaateratkaisu tuo perustan sille, että puolueiden yhteinen tahtotila SOTE-uudistuksesta siirtyy seuraavalle eduskunnalle. Nykyisen hallituksen kausi - neljä vuotta - on mennyt hukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Uuden eduskunnan on päästävä aloittamaan SOTE-mallin jatkotyö välittömästi. Keskeiset asiat liittyvät rahoitukseen ja keskusteluun julkinen vai yksityinen palveluntuotanto. Luonnollista on, että vastuu palvelujen tuottamisesta on julkisella taholla. Yksityisellä sektorilla tulee olemaan jatkossakin palvelutuotantoa täydentävä tehtävä. Hallintomalliksi tullee maakunnallinen kuntayhtymä. Satakunnassa tämä on luonteva ratkaisu.  Runsaan 220 000 asukaan väestöpohja riittää hyvin 24/7-tasoisen sairaalapäivystyksen järjestämiseen. Tulevaisuuden SOTE -kuntayhtymän hallinto on rakennettava sosiaali- ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaan. Vain tämä malli mahdollistaa kustannustason pitämisen maltillisena. Satakunta sopisi hyvin pilottimaakunnaksi liittää työterveyshuolto SOTE-kokonaisuuteen. Työterveyshuollossa on kyse ensisijaisesti ennaltaehkäisevästä, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta.  

Valtionhallinnon uudistustyössä on ollut esillä maakuntahallinnon kehittäminen. Maakunnallisen edunvalvonnan tärkeä tavoite on päätöksenteon pitäminen mahdollisimman paikallisena. Tämä periaate kuuluu myös EU:n läheisyysperiaatteeseen.  Nykyinen kokoomusjohtoinen hallitus on leikannut muun muassa maakuntien kehittämisrahat minimiin ja rakennerahastoihin liittyvät päätökset on keskitetty yhä isompiin kokonaisuuksiin. Tulevaa hallintoa on kehitettävä siten, että kaikki rahoituksiin liittyvät päätökset tehdään mahdollisimman lähellä – siis täällä Satakunnassa. Käytännössä ELY-keskuksen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvät toiminnot voidaan liittää osaksi maakuntahallintoa. Seuraava hallitus on tässä avainasemassa

Onko tällainen mahdollista? On, tuloillaan oleva SOTE-ratkaisu antaa tähän mahdollisuuden.  Onko SOTE-kuntayhtymä aikanaan demokraattisesti vaaleilla valittu ja onko sillä verotusoikeus? Aika näyttää. Hallinto kehittyy, mutta kuntalaisen on aina oltava etusijalla.

Tapio Huhtanen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, Satakunta, kuntalainen